Navigasjon
Navigasjon
Misnøgd med teksten i protokollen

IngunnTandstad var inntil nyleg leiar for Lag på Lag og vil kome med fylgjande presisering:

-           Det står i protokollen at Petter Velle har trekt seg frå styret i Lag på Lag. Det er for så vidt rett, men langt fleire har gjort det same. Det gjeld:

Ingunn Tandstad, VRF

Kristin Grebstad, Velledalen grendahus

Petter Velle

Jan Ove Skogvold, Velledalen skulekorps

Linn Tove Akselvoll Lade, Velledalen IL

 

Frå Fet vert det meldt at Turid Bøkestad Fet ikkje lenger er Velledalen helselag sin representant.

 

    -Laga skulle melde inn nye representantar til meg innan utgangen av februar, men dette er det berre Velledalen IL som har gjort. Slik det ser ut akkurat no er lagnaden til Lag på Lag heller uviss, seier Tandstad til VIL-Nett.Publisert: Måndag 4. Mars 2013 Kl. 23:18
Siste nyhende
Siste løpet i Sommarkarusellen komande onsdag
Tre frå Velledalen IL kan bli premiert etter løpet; Vegard, Frode og May Evy.
Les meir (08.08.2020)