Navigasjon
Navigasjon
Kalender
Komande aktivitetar:
Sundag 24.06.2018
TOMAS-løpet 2018
Trimdelen (utan tidtaking):
Påmelding på snuplassen i Einane Byggefelt eller i Grindaløa oppe på Bruna frå kl. 12.00
Pris: kr 25,- (b.) / kr 50,- (v.) Fine uttrekspremiar blant deltakarane.
Vi oppmodar ALLE turgåarar til å støtte opp om arrangementet og
heidre minnet til Tomas Tandstad.

Konkurransedelen (med tidtaking):
Fellestart ved Bunnpris Straumgjerde kl. 13.00
Distanse: 3,1 km
Påmelding: Til mosbyani@hotmail.com eller per telefon til 98823498 (Anita) eller
ved start frå kl. 12.00
Startkontingent: kr 50,- for born fødde 2002-2007 / kr 100,- vaksne
Klasseinndelingar: Jente-/Dameklasse og Gut-/Herreklasse
Premiering: Premie til beste dameløpar og beste herreløpar.
I tillegg uttrekkspremiar til deltakarane
Drikkestasjon undervegs
Bagasjetransport til målområdet
Speakerteneste i målområdet
Kalender
Komande aktivitetar:
Su24.06
Nettsidene er oppdatert og publisert hos Besøk www.pronett.no