Navigasjon
Navigasjon
MIDLER TIL IDRETT OG FOLKEHELSE

Målsettingen for NIFs folkehelsearbeid er å bidra til en

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale forskjeller i helse.

Møre og Romsdal idrettskrets har siden høsten 2009 søkt om og mottatt

folkehelsemidler. En stor del av midlene har vært øremerket ” Aktiv på Dagtid” og

idrettslag som bidrar med aktivitet inn i de ulike tiltakene.

Vi gir tilskudd direkte

 

til idrettslagene som står for aktiviteten.

”Aktiv på Dagtid” er et tilbud om trening/ fysisk aktivitet for de mellom 18 og 67 år

som befinner seg i trygdesituasjon. Tiltaket er et lavterskel tilbud, det vil si at det skal

være lett tilgjengelig og at en ikke trenger spesielle forutsetninger eller forkunnskaper

for å kunne delta. Egenandelen er holdt på laveste nivå.

I Møre og Romsdal startet ”Aktiv på Dagtid” opp som et prosjekt i 2006. Prosjektet

var et samarbeid mellom Molde kommune og Møre og Romsdal idrettskrets, der

Molde kommune tok over ansvaret etter prosjektslutt. Etter hvert har flere

kommuner startet opp, og her i Møre og Romsdal er det kommunene som drifter og

står ansvarlig for ”Aktiv på Dagtid” og aktiviteten som tilbys. Det siste året har flere

idrettslag hatt mulighet for å kunne tilby aktivitet inn i noen av tiltakene, ved hjelp av

folkehelsemidlene. Eksempler på aktivitet er trening i gymsal, styrketrening, golf,

turaktivitet, hestestell, ridning m.m. Aktiviteter i ”Aktiv på Dagtid” foregår for det

meste på dagtid, men noen har prøvd ut aktiviteter på ettermiddag og vi er også åpne

for en løsning om lavterskeltilbud på ettermiddag i regi av idrettslag, der deltakere fra

«Aktiv på Dagtid» kan være med.

Følgende kommuner har tilbud om ”Aktiv på Dagtid” og følgende idrettslag har pr.

april 2013 mottatt folkehelsemidler fra oss, etter søknad.

Kristiansund kommune

- Atlanten Turnforening og Kristiansund Golfklubb

 

- Atlanten Turnforening og Kristiansund Golfklubb

 

Nesset kommune

– Vistdal IL og Eidsøra IL

 

– Vistdal IL og Eidsøra IL

 

Molde kommune

– Molde Turnforening, Molde Golfklubb og Molde

 

Hestesportsklubb

– Molde Turnforening, Molde Golfklubb og Molde

 

Hestesportsklubb

Fræna kommune –

Fræna Rideklubb

 

Fræna Rideklubb

 

Haram kommune –

Brattvåg IL

Midsund kommune –

Midsund IL

 

Midsund IL

 

Giske kommune –

IL Valder og Godøy IL

 

IL Valder og Godøy IL

 

Volda kommune –

Rauma kommune –

Aukra kommune –

Gjemnes kommune –

Stordal kommune-

Stordal IL

 

Stordal IL

 

Eide kommune

-

 

Møre og Romsdal idrettskrets har mottatt nye midler for 2013, og vi ønsker at

midlene skal gå til idrettslag som bidrar med aktivitet i ”Aktiv på Dagtid”.

Idrettslagene som allerede har fått midler, inviteres herved til å søke om nye midler,

samtidig ønsker vi nye kommuner og idrettslag velkommen til å søke.

-

 

Møre og Romsdal idrettskrets har mottatt nye midler for 2013, og vi ønsker at

midlene skal gå til idrettslag som bidrar med aktivitet i ”Aktiv på Dagtid”.

Idrettslagene som allerede har fått midler, inviteres herved til å søke om nye midler,

samtidig ønsker vi nye kommuner og idrettslag velkommen til å søke.

Midlene vil

 

gå direkte til idrettslaget.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hvilken/hvilke aktiviteter

 

idrettslaget kan bidra med og søknadssum.

tilsagnsbrevet.

Søknadsfrist er

1. juni 2013 , søknaden sendes til:

 

e- post:

Ellen.Hammer@idrettsforbundet.no eller

 

post

: MRIK, Idrettsveien 2, 6413 Molde.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Møre og Romsdal idrettskrets

v/Ellen Hammer

Koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet

tlf. 408 777 81

ellen.hammer@idrettsforbundet.no

aktiviteter

 

idrettslaget kan bidra med og søknadssum.

tilsagnsbrevet.

Søknadsfrist er

1. juni 2013 , søknaden sendes til:

 

e- post:

Ellen.Hammer@idrettsforbundet.no eller

 

post

: MRIK, Idrettsveien 2, 6413 Molde.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Møre og Romsdal idrettskrets

v/Ellen Hammer

Koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet

tlf. 408 777 81

ellen.hammer@idrettsforbundet.no

Det er også nødvendig at dere

 

oppgir

postadresse og kontonummer beløpet skal overføres til.

 

NB! Det er viktig at folkehelsekoordinator i kommunen, evt. ansvarlig for ”Aktiv på

Dagtid” i kommunen, er orientert og konsultert ved en eventuell søknad og

aktiviteten må være godkjent av begge parter.

Rapportering:

Det er krav til en enkel form for rapportering. Rapportskjema legges ved

Brattvåg IL

Midsund kommune –

Midsund IL

 

Midsund IL

 

Giske kommune –

IL Valder og Godøy IL

 

IL Valder og Godøy IL

 

Volda kommune –

Rauma kommune –

Aukra kommune –

Gjemnes kommune –

Stordal kommune-

Stordal IL

 

Stordal IL

 

Eide kommune

-

 

Møre og Romsdal idrettskrets har mottatt nye midler for 2013, og vi ønsker at

midlene skal gå til idrettslag som bidrar med aktivitet i ”Aktiv på Dagtid”.

Idrettslagene som allerede har fått midler, inviteres herved til å søke om nye midler,

samtidig ønsker vi nye kommuner og idrettslag velkommen til å søke.

-

 

Møre og Romsdal idrettskrets har mottatt nye midler for 2013, og vi ønsker at

midlene skal gå til idrettslag som bidrar med aktivitet i ”Aktiv på Dagtid”.

Idrettslagene som allerede har fått midler, inviteres herved til å søke om nye midler,

samtidig ønsker vi nye kommuner og idrettslag velkommen til å søke.

Midlene vil

 

gå direkte til idrettslaget.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hvilken/hvilke aktiviteter

 

idrettslaget kan bidra med og søknadssum.

tilsagnsbrevet.

Søknadsfrist er

1. juni 2013 , søknaden sendes til:

 

e- post:

Ellen.Hammer@idrettsforbundet.no eller

 

post

: MRIK, Idrettsveien 2, 6413 Molde.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Møre og Romsdal idrettskrets

v/Ellen Hammer

Koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet

tlf. 408 777 81

ellen.hammer@idrettsforbundet.no

aktiviteter

 

idrettslaget kan bidra med og søknadssum.

tilsagnsbrevet.

Søknadsfrist er

1. juni 2013 , søknaden sendes til:

 

e- post:

Ellen.Hammer@idrettsforbundet.no eller

 

post

: MRIK, Idrettsveien 2, 6413 Molde.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Møre og Romsdal idrettskrets

v/Ellen Hammer

Koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet

tlf. 408 777 81

ellen.hammer@idrettsforbundet.no

Det er også nødvendig at dere

 

oppgir

postadresse og kontonummer beløpet skal overføres til.

 

NB! Det er viktig at folkehelsekoordinator i kommunen, evt. ansvarlig for ”Aktiv på

Dagtid” i kommunen, er orientert og konsultert ved en eventuell søknad og

aktiviteten må være godkjent av begge parter.

Rapportering:

Det er krav til en enkel form for rapportering. Rapportskjema legges vedPublisert: Måndag 6. Mai 2013 Kl. 18:12
Siste nyhende
2638 grasrotkroner i mai månad
Velledalen IL takkar grasrotspelarane sine for 2638 kroner i mai
Les meir (01.06.2020)
1.juni er siste dag av trimpost-vandringa.
Oppslutninga har vore enorm. No står berre innleveringa og premietrekkinga att.
Les meir (31.05.2020)
Motbakkeløp sprint på Hole 4.juni
Friidrettsleiar Bøe melder at Koldabakken Grand Prix vert arrangert torsdag 4.juni på kveldstid.
Les meir (30.05.2020)
Sterkt VIL-trekløver med fødselsdag 29.mai
Minst tre VIL-medlem hadde fødselsdag fredag 29.mai. Les kven.
Les meir (30.05.2020)
ANETTE HEIMLI JOKSTAD – FRÅ BALLSPEL TIL HINDERLØP
Vi visste det ikkje då vi starta denne serien, men faktum er at Anette Heimli Jokstad har to reklameplakatar for vørterøl i leilegheita ho bur. Ekte reklameplakatar frå T-bana i Oslo, som Anette har hatt sidan barndomen. Tøft!
Les meir (24.05.2020)
O-sesongen i gang med løp på Emblem
Hurra! Endeleg er o-sesongen i gang for alvor med løp på Emblem sundag 24.mai
Les meir (24.05.2020)
2001 var Jostein Linga sitt år
Ny sak frå Atle Hole sitt frilansarkiv. Denne gongen frå fotballåret 2001.
Les meir (21.05.2020)
Seks utøvarar frå Velledalen IL sprang 17.mairaton
Mellom desse Roger André Vanebo som dermed leverte ein flott re-debut som VIL-løpar i moden alder (M 55-59).
Les meir (19.05.2020)
Her kjem ei 17.maihelsing frå osloavdelinga.
Oslo maraton arrangerte det virtuelle løpet 17.mairaton med over 8000 deltakarar i dag.
Les meir (18.05.2020)
SVEIN ARNE NAKKEN – Skulemann, sauebonde og gratis-arbeidar
Svein Arne Nakken sine svar er så grundige, at vi treng ikkje skrive mange orda om han «føreåt». Men grovt sagt er livet hans delt i fire bolkar, som fylgjer: Familie Ullavik skule Sauebonden Svein Gratis-arbeid
Les meir (17.05.2020)
Snøras over mykje brukt treningsveg
Heldigvis gjekk alt bra denne gongen
Les meir (17.05.2020)
Les «Siste Dansen» og send varme tankar til Severin
«Siste Dansen» er historia om VRF sitt herrelag sine gode år i perioden 1995-2000, med hovudvekt på året 1996, då laget berre var eitt mål unna opprykk til nivå tre.
Les meir (16.05.2020)
Jan Rakottyai – i motorsport-miljøet «Rakett-Jan»
Velledalen IL har etter kvart vorte ganske så internasjonale. Ein av dei som bidreg i så måte, er Jan Rakottyai, frå Slovakia. Han snakkar flytande norsk, så språkleg er dette 100 prosent problemfritt.
Les meir (15.05.2020)
Jarle Konrad 80 år 11.mai
I dag fyller Jarle Konrad Fausa i Fausadalen 80 år.
Les meir (11.05.2020)
Ellen Marie Hole – medfødt medlemskap på livstid
Ellen Marie er den mellomste av Olatausene i alder. Ho har alltid vore ei bestemt kjelle, så bestemt at ho tok eit kvileår frå fotballen som niåring. Men det vart fort kjedeleg, så ho var tilbake året etter.
Les meir (10.05.2020)
Jorunn sprang virtuelt løp
Takk til Jorunn Kvalsund Jarnes som introduserte oss for virtuelle løp då ho deltok i «Run Forest Run», sundag 10. mai. Men kva er eit virtuelt løp?
Les meir (10.05.2020)
Fin gest til turfolket!
I Hjorthol Grunneigarlag vert auka rift etter parkering møtt med gratis parkering og ynskje om GOD TUR!
Les meir (09.05.2020)
Elling held koken på Myrdalsfjellet
VIL har hatt ein melder på Myrdalsfjellet trimpost. Der i frå vert det rapportert at Elling Hole har fått luke til resten av feltet.
Les meir (09.05.2020)
Frode Mauren – King of the road

BUSTAD: Vegsund

ALDER: 47

Les meir (07.05.2020)
Per Inge kommenterer 105 000 meters løpet
Vi har tidlegare på VIL-nett fått kommentarar frå Frode Hoprekstad og Bjørn Arve Brune via Svein Arne Nakken. Her set Per Inge Bjørnestad sine ord på hendinga.
Les meir (04.05.2020)
Nærbutikken Velledalen: Vørterøl fram 600 prosent
Butikk-sjefen ved Nærbutikken i Velledalen, Henning Tandstad, melder om ein formidabel auke i salet av vørterøl siste året.
Les meir (04.05.2020)
Aktive treningsdagar i Velledalen for OCR-paret vårt
Planen var at hinderløparane våre, Anette Heimli Jokstad og Nikolai Handle Jensen, skulle setje farge på Konradløpet.
Les meir (03.05.2020)
Kommentarar frå Bjørn Arve og Frode
Svein Arne Nakken har sendt kommentarar frå Bjørn Arve Brune og Frode Hoprekstad til VIL-Nett i etterkant av 105 km–løpet deira 1.mai.
Les meir (03.05.2020)
Endeleg fekk Anette premien sin
Laurdag 2.mai 2020 fekk Anette Heimli Jokstad endeleg premien sin som «Årets Idrettskvinne 2019» i Velledalen IL.
Les meir (03.05.2020)
Forsvars-Konrad
I fjor haust var det min tur til å reise i fyrstegongstenesten.
Les meir (01.05.2020)
Stunt-kameratane greidde 105 kilometer
Heretter bør trioen Frode Hoprekstad, Per Inge Bjørnestad og Bjørn Arve Brune gå under namnet «Stunt-kameratane»
Les meir (01.05.2020)
Sterk kvinnetid av Anette
Korona-Konrad, del 2, vart arrangert 1.mai klokka 10.00 med fire løparar.
Les meir (01.05.2020)
Takk for 2594 grasrotkroner i april!
Kjekt at støttespelarane våre støttar opp i ei vanskeleg tid.
Les meir (01.05.2020)
Trimpostane: Truleg mot toppår for Koppen!
Koppen trimpost er «stikk-ut» turmål denne sesongen og vil venteleg få eit markert oppsving frå det normale.
Les meir (01.05.2020)
Ole-Peder stakk frå og vann Korona-Konrad.
Konradløpet vart avlyst, men ei gruppe på ni personar og ein hund heldt tradisjonen med 1.mai-løp i hevd.
Les meir (01.05.2020)

 Arkiv
Kalender
Komande aktivitetar:
Nettsidene er oppdatert og publisert hos Besøk www.pronett.no